Logo
Logo

Juniorenlager 2017 in Lenk im Simmental

WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.09.301
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.00
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.33
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.241
WhatsApp Image 2017 10 032 At 12.09.30
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.15.31
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.00
WhatsApp Image 2017 10 04 At 16.20.131
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.551
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.30
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.16
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.48.30
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.41
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.43
WhatsApp Image 2017 10 04 At 16.20.11
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.321
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.20
Bebas Neue Bold
WhatsApp Image 2017 102 02 At 19.53.12
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.15
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.57
WhatsApp Image 2017 103 02 At 19.50.39
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.43
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.19
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.15.561
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.54
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.15.10
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.19
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.34
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.52
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.33.25
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.15.57
WhatsApp Image 2017 10 02.3 At 19.53.13
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.48
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.271
WhatsApp Image 2017 10 07 At 12.16.411
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.51
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.161
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.58
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.25
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.241
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.251
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.53.12
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.391
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.25
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.20
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.36
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.52
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.34
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.49
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.33
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.24
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.47
WhatsApp Image 2017 10 07 At 12.48.14
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.42
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.11
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.57.30
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.34.55
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.151
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.50
IMG 1211
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.09
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.18.35
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.15.59
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.52.59
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.52
WhatsApp Image 2017 10 01 At 19.56.06 2
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.15.09
WhatsApp Image 2017 10 04 At 16.20.10
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.10.24
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.31
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.23.24
WhatsApp Image 2017 10 07 At 12.48.151
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.26
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.28
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.39
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.53
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.54
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.13
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.53
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.53.15
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.15
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.55
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.171
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.56
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.45
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.441
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.451
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.16
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.58
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.151
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.22
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.19
WhatsApp Image 2017 10 07 At 12.16.41
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.44
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.57
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.15.58
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.28
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.24
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.24
WhatsApp Image 2017 10 03 At 21.52.55
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.47
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.33
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.09.30
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.23
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.06.09
WhatsApp Image 2017 10 02 2 At 19.50.39
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.15.56
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.08
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.271
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.57.32
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.38.58
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.21
WhatsApp Image 2017 10 06 At 12.45.19
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.471
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.57.58
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.331
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.16
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.361
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.42
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.28
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.55
WhatsApp Image 2017 10 06 At 12.45.15
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.32
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.161
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.13
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.261
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.37
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.39
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.38.56
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.26
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.25
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.22
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.19
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.361
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.342
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.18
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.21
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.52
WhatsApp Image 2017 10 01 At 19.56.07
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.55
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.39
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.59
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.14
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.16
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.37
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.45
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.15
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.48
WhatsApp Image 2017 10 06 At 12.45.16
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.10.261
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.10.26
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.24
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.22
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.07
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.53.13
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.10
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.49
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.571
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.35
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.13
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.18.361
WhatsApp Image 2017 10 01 At 19.56.05
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.49
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.06
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.25
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.40
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.39
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.31
WhatsApp Image 2017 10 024 At 19.53.15
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.39
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.34.51
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.461
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.28
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.34
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.32
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.53.16
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.27
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.56.10
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.36
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.51
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.06.07
WhatsApp Image 2017 10 04 At 21.00.38
WhatsApp Image 2017 10 01 At 16.22.20
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.58.18
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.14
WhatsApp Image 2017 10 01 At 19.56.08
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.23
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.38.54
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.10.25
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.241
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.20.40
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.44
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.11
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.01
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.30
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.38
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.38
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.57.31
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.18.36
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.141
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.341
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.29
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.31.46
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.191
WhatsApp Image 2017 10 031 At 15.27.36
WhatsApp Image 2017 10 06 At 12.45.14
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.18
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.32.34
WhatsApp Image 2017 10 03 At 19.13.16
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.16
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.10
WhatsApp Image 2017 10 07 At 12.48.15
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.341
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.12
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.221
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.34.18
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.361
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.13
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.33
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.17
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.151
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.27
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.13
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.06.08
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.20
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.15.10
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.01.45
WhatsApp Image 2017 10 04 At 11.45.33
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.342
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.05
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.30
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.27
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.20
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.17
WhatsApp Image 2017 10 02 At 13.33.18
WhatsApp Image 2017 10 06 At 16.53.16
WhatsApp Image 2017 10 02 3 At 19.50.40
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.57.26
WhatsApp Image 2017 10 04 At 16.20.132
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.16.24
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.31
WhatsApp Image 2017 10 04 At 13.07.45
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.27
WhatsApp Image 2017 10 025 At 19.53.16
WhatsApp Image 2017 10 06 At 11.35.561
WhatsApp Image 2017 10 01 At 19.56.06
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.31
WhatsApp Image 2017 10 05 At 23.18.301
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.10.26
WhatsApp Image 2017 10 06 At 21.20.38
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.37
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.48.15
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.37
WhatsApp Image 2017 10 07 At 13.41.33
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.07.42
WhatsApp Image 2017 10 05 At 17.19.12
WhatsApp Image 2017 10 07 At 10.33.26
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.53.14
WhatsApp Image 2017 10 04 At 20.52.57
WhatsApp Image 2017 10 04 At 16.20.101
WhatsApp Image 2017 10 06 At 12.58
WhatsApp Image 2017 10 03 At 15.27.45
WhatsApp Image 2017 10 03 At 12.10.251
WhatsApp Image 2017 10 02 At 19.50.30

Juniorenlager 2017 in Lenk im Simmental - Sonntag, 1. Oktober 2017 (1. Tag)

Um halb 10 Uhr trafen sich teile der Juniorenabteilung des FC Diegten-Eptingen bei einigermassen angenehmen Temperaturen zur Abfahrt ins Juniorenlager des Jahrgangs 2017. Nach dem Beladen der sieben Sachen hiess es nun Abschied von Eltern und Geschwistern zu nehmen. Fast pünktlich um 10 Uhr konnte der Reisebus dann die Fahrt nach Lenk in Angriff nehmen.

Nach einer knapp zweistündigen und kurvenreichen Tour, erreichte die Reisegruppe das Kurs- und Sportzentrum Kuspo in Lenk. Nach zwei Lagern mit Unterkunft in einer Zivilschutzanlage in den letzten Jahren, waren die Junioren überrascht, dass sie sich dieses Mal in einem chaletartigen Lagerhaus, eingebettet zwischen Alpwiesen und grasenden Kühen einquartieren durften.

Weiterlesen

  • 1
  • 2